Siuntimas paštomatu Lietuvoje

- Prekes išsiunčiame per 2-3 darbo dienas, po apmokėjimo

- Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis LP Express arba Omniva terminalo paslaugomis.

-Pristatymo kaina 2,50 € - patikslinsiu kai sudarysiu sutartis

-Prekių užsakymo metu pasirinkite Jums artimiausią siuntų savitarnos terminalą.

- Prekės per paštomatus pristatomos per 1-2 darbo dienas.

Nemokamas prekių atsiėmimas Kaune:

Raudondvario pl.231, Grožio studija „Imasun“ 2 au.

Dėl užsakymo atsiėmimo skambinkite +37068689502

Terminas: 1-2 d.d.

PREKIŲ PRISTATYMAS UŽSIENYJE

Prekių pristatymui užsienyje taikomas mokestis priklauso nuo siuntinio svorio, pristatymo terminas iki 5

darbo dienų nuo apmokėjimo. Kainas taikome pagal tuo metu galiojančius pašto korespondencijos siuntimo

tarifus. Juos rasite Lietuvos pašto svetainėje adresu www.post.lt

PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui

(toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės

ir pareigos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles.

Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet

Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai

susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

3. Pardavėjo teisės

3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti

elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir

saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar

sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4. Pardavėjo įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės

paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo

būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.

4.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje

užsakytas prekes, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai

informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius,

Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.

4.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja

grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, nuo grąžinamos prekės

gavimo dienos.

4.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės

negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos

Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis

Taisyklėmis.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-

pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14

(keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.

5.3. 5.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė

nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta

tvarka.

6.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes,

Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.

6.3. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su asmeniu

pristačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę.

6.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis

pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

7. Prekių kainos

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su

PVM. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis,

jeigu toks yra taikomas.

8. Prekių užsakymas ir apmokėjimas

8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes,

kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda

asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus

pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi

pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir

patvirtina užsakymą.

8.3. Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor bankų elektroninės

bankininkystės paslaugomis, bei Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai

galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimu -

patikslinsiu platforma.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

9.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jeigu Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet

prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl

pristatytų prekių netinkamam asmeniui.

9.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais

terminais.

9.4. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame

aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių

spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl

Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

9.5. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo

sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas.

10. Prekių grąžinimas

10.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų

nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos

vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

10.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

10.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas

netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.2.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės,

nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama

nekokybiška prekė);

10.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis

punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.2.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo

nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

10.2.6. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų

nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška -

tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);

10.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio

kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi;

10.4. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į

Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui

dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos

aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.

Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti

negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).

GRĄŽINIMO SĄLYGOS

- Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnį pirkėjas turi teisę per 14

dienų nuo prekių perdavimo jam, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo

nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar

komplektiškumo daiktais, arba grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą

kainą. Atkreipiame dėmesį, kad pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus

tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios

savybės, daiktai nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad

jis daiktus pirko iš konkretaus pardavėjo.

- Pagal individualų užsakymą pagamintoms arba modifikuotoms prekėms 14 dienų

grąžinimo/keitimo taisyklės negalioja.

- Parašykite mums el. laišką adresu patikslinsiu ir informuokite apie ketinimą grąžinti ar

pakeisti prekę kitomis prekėmis.

- Grąžinama prekė turi būti nenaudota, originalioje ir nepažeistoje pakuotėje. Už sugadintą

pakuotę, imamas 5 eur mokestis.

- Prekės išsiuntimu turėsite pasirūpinti jūs.

- Gavę grąžinamą prekę, mes įsipareigojame per 14 darbo dienas pervesti pinigus į jūsų

sąskaitą arba pakeisti prekę kita.